Arhiv kategorij: Kako izdelam plakat

Plakat

Kako izdelam plakat

Referat napiše učenec sam ali več učencev skupaj.

OBLIKOVANJE REFERATA

Referat je lahko:

 • listni (veljajo navodila kot pri seminarski nalogi)
 • stenski – plakat

Pri izdelavi stenskega plakata upoštevamo:

 • uporabljamo papir večjega formata A3, risalni list ali šeleshamer,
 • papir je lahko poljubne barve, paziti moramo le, da bo tisto, kar bomo nanj napisali oz. prilepili razločno vidno,
 • vse na plakatu mora biti napisano oz. narisano dovolj veliko (da bo vidno z oddaljenosti vsaj treh metrov),
 • izstopati mora naslov, zato ga napišemo z večjimi in poudarjenimi črkami,
 • paziti moramo na pravilno razporeditev teksta in slik – preglednost plakata,
 • zapišemo le ključne besede oz. glavne misli – ne preveč teksta,
 • slike naj bodo narisane oz. prilepljene in primerne velikosti,
 • v spodnjem desnem kotu plakata se podpišejo vsi avtorji (ime, priimek, razred),
 • v spodnjem levem kotu pa navedemo literaturo, ki nam je bila v pomoč pri izdelavi plakata.

PLAKAT NAJ BO ESTETSKO IZDELAN IN PRIVLAČEN ZA OKO!

S pomočjo plakata predstavimo referat, pri čemer smo pozorni na samo predstavitev:

 • na nastop se dobro pripravimo,
 • na začetku se nasmehnemo,
 • se vzravnamo,
 • naredimo kratek uvod in predstavimo temo,
 • govorimo jasno in naravno,
 • govor naj bo dovolj jasen,
 • če je potrebno, pogledamo v zvezek ali v načrt predstavitve,
 • poslušalce gledamo v oči (ne le v plakat, tla ali strop),
 • ne mahamo naokoli,
 • držimo se predpisanega časa.

ZA LEPO IZDELAN PLAKAT IN DOBRO PREDSTAVLJEN REFERAT DOBIMO DOBRO OCENO!

Komentiraj

Uvrščeno v Kako izdelam plakat