O knjižnici

Knjiznica - logo tip

DEJAVNOSTI KNJIŽNICE

V šolski knjižnici potekajo stalne dejavnosti:
– izposoja knjižničnega gradiva na dom,
– izposoja gradiva v čitalnici in učiteljem v razrede,
– medknjižnična izposoja (ne preko COBISS-a),
– pedagoška dejavnost (knjižna in knjižnična vzgoja z oddelki in posamezniki),
– informacijska dejavnost (iskanje gradiva s pomočjo COBISS/OPAC sistema in interneta,
– pripravljanje gradiva in izvajanje bralne značke,
– organiziranje obiskov literarnih ustvarjalcev,
– priprava in izvedba kulturnih dni,
– naročanje in delitev mladinskega tiska učencem,
– pripravljanje akcije PODARIM-PODARIŠ KNJIGO,
– priprava in izvedba tekmovanja RAČUNANJE JE IGRA,
– skrb za aktivno sodelovanje s Pionirsko in študijsko knjižnico,
– priprava knjižne uganke,
– priprava knjižnih razstav,
– sodelovanje v projektih (RASTEM S KNJIGO, MEDGENERACIJSKO BRANJE, NAŠA MALA KNJIŽNICA).

KAJ NAM NUDI KNJIŽNICA?

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik in formatov na različnih nosilcih.
UNESCO-v Manifest

V šolski knjižnici za učence in učiteljski knjižnici se novembra 2015 nahaja:
– 20130 knjižnih enot (knjige, raziskovalne naloge …),
– 1094 enot neknjižnega gradiva (CD, DVD, video kasete, zemljevidi …),
– 38 naslovov časopisov in revij,
– vsi učbeniki, ki jih uporabljajo učenci in učitelji – šolski učbeniški sklad

Gradivo šolske knjižnice pokriva potrebe učnega programa devetletne osnovne šole. Z ustrezno nabavo skrbimo, da učenci, učitelji in delavci šole v knjižnici dobijo:
– potrebno leposlovno literaturo za domače branje, slovensko, nemško in angleško bralno značko ter gradiva za vsa tekmovanja, ki se jih udeležujejo učenci naše šole;
– ustrezno strokovno literaturo za seminarske in raziskovalne naloge učencev;
– literaturo za dodatno izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev šole;
– ustrezno neknjižno gradivo;
– vse potrebne učbenike (šolski učbeniški sklad);
– najzanimivejše periodične publikacije (revije) za učence in strokovne delavce šole …

Komentiraj

Uvrščeno v O knjižnici

Komentiranje je onemogočeno.